top of page
Search
  • OteCables

New line of modular audio signal splitters II

As you might already know from our previous post, we have been working on a widely customizable rack-based audio splitting system, and now we would like to show you some of the possible configurations.

Here, we are presenting a compact audio splitter with 48 input channels without a patchbay, which makes it most suitable for applications where re-routing cables on the fly is not necessary, for example in a band's touring rig, or in a recording studio.


Technical parameters of this splitter system

- dimensions: 5U in a standard 19'' rack.

- 48 inputs routed via four 37-pin connectors, compatible with our SubSnake stageboxes - 12 XLR inputs that are connected parallel to the last 37-pin connector (useful for connecting wireless system or other gear that is not on stage)

Modular audio signal splitter for studio and live rouring applications

- 48 direct outputs at the front (using our signature traffic lights color-coding system)

There are three possible variants of the internal splitting modules that can be used - 1:2 model with phantom isolation (48 direct outputs, 48 outputs with terminated phantom power) - 1:2 model with galvanic isolation (48 direct outputs, 48 galvanicaly isolated outputs) - 1:3 model with galvanic isolation (48 direct outputs, 2x48 galvanicaly isolated outputs)


Both modules with galvanicaly isolated outputs are equipped exclusively with top-quality Lundahl transformers.

Splitter isolated outputs are equiped with either 37-pin or 150-pin connectors. Both variants are suited for different situations and have their advantages. The 37-pin connectors are compatible with our StageSnake stageboxes, while the 150-pin lead is able to route all 48 channels in one cable, which makes for easier manipulation and also is more economical, because you need less cables.

Of course, due to the modular nature of our splitting system, it is possible to combine these variants. For example, we can build a 1:3 splitter, where one of the output sections is equipped with a 150-pin connector, while the other one utilizes four 37-pin connectors.


Modular audio signal splitter for studio and live rouring applications

Modular audio signal splitter for studio and live rouring applications

________________________________________

Jak už možná víte z našeho předchozího příspěvku, pracujeme na modulárním splitovacím rackovém systému, a teď bychom vám rádi ukázali některé možné konfigurace.

Zde prezentujeme kompaktní variantu splitteru s 48 vstupy bez patchbay, což z něj dělá systém vhodný v situacích, kdy není potřeba přepojovat kanály za pochodu, například v nahrávacím studiu nebo v rámci touringového kapelního systému.


Technické specifikace:

- rozměry: 5U ve standardní 19'' rackové jednotce

- 48 vstupů vedených pomocí 37-pinovými konektory, které jsou kompatibilní s našimi stageboxy SubSnake - 12 XLR vstupů, které jsou zapojeny paralelně k poslednímu 37-pin konektoru (užitečné pro připojení bezdrátového systému, nebo jiného vybavení, které není na stagei)

- 48 přímých výstupů na přední straně (náš vlastní organizační barevný systém "semafor")

Existují 3 varianty interního splitovacího modulu: - model 1:2 s izolací fantomového napájení (48 přímých výstupů, 48 výstupů s izolací fantomového napájení) - model 1:2 s galvanickou izolací (48 přímých výstupů, 48 galvanicky izolovaných výstupů) - model 1:3 s galvanickou izolací (48 přímých výstupů, 2x48 galvanicky izolovaných výstupů)


Oba moduly s galvanicky izolovanými výstupy jsou osazeny exkluzivně transformátory Lundahl špičkové kvality.

Izolované výstupy jsou řešený pomocí čtyř 37-pinových konektorů, nebo jednoho 150-pinového konektoru. Obě varianty mají své výhody a hodí se pro jiné situace. 37-pinové konektory jsou kompatibilní s našimi stageboxy, zatímco 150-pinové konektory jsou jednodušší na manipulaci a zároveň ekonomičtější, protože potřebujete méně kabelů.

Samozřejmě, díky modulární povaze našeho systému lze tyto komponenty libovolně měnit. Jsme například schopni postavit vám splitter s modulem 1:3, kdy bude jedna výstupní sekce vedena 150-pinovým kabelem, zatímco druhá bude vedena čtyřmi 37-pinovými kabely.

Comments


bottom of page