top of page
Search
  • OteCables

New line of modular audio signal splitters

Even though live gigs are cancelled for the foreseeable future, we have not been sitting on our hands, quite the opposite. These are hard times for everyone, our industry is steadily losing its lifeblood, but we still need to look forward, because at some point, live performances will be back. Hopefully, it will happen sooner than later, and we have to come back stronger than ever.

That is why we have been working hard on a new modular signal splitting system which will allow you to choose from many custom configurations to provide a tailored solution for a large spectrum of applications.

Due to its modular nature, the system allows for easy integration with your existing equipment, and can be customized for various situations, from the needs of smaller bands to complex audio installations provided by rental companies.

Our goal is to develop a system that will be much more than a one-time purchase. Rather, it can grow along with your needs, and allow you to fulfill new requirements with minimal additional cost.

In the pictures, you can see a 3D model of one of the standard configurations, which can be used, for example, for splitting a signal between an FOH console and a band's monitor system. Compact size enables integration into 19'' rack units along with other 19'' rack standard gear, like stageboxes for a monitor mixer.

Inputs from a "Subsnake" stagebox are connected via 37-pin connectors. Integrated module of 12 standard XLR sockets, which are connected parallel to inputs 37-48, can be useful for example for connecting outputs of a wireless system in the same rack unit.

Basic parameters of this particular configuration are as follows: -48 intputs (4x37-pin connector) -12 XLR inputs with our signature phantom LED indicators -48 direct outputs -48 isolated outputs (isolated phantom power, or optional galvanic isolation using Lundahl transformers) -height of 5U in a standard 19'' rack unit

At the core of the splitting system are interchangeable PCB modules, which can be combined together in many variations.

We offer these three variants: - 1:2 (isolated outputs with phantom power termination) - 1:2 (isolated outputs, galvanicaly isolated using Lundahl transformers) - 1:3 (isolated outputs, galvanicaly isolated using Lundahl transformers)

If you will not be able utilize all the functions at this point, we recommend starting with the basic setup, and at any time, you can upgrade to increase connectivity or utilize amazing properties of Lundahl transformers simply by changing the PCB module.

What is your opinion on this configuration? Tell us if it meets your requirements. Your feedback is highly appreciated!

If you want to know more, keep in touch and watch our page, we will be releasing more information in the near future.

Thank you, stay safe and let's hope we can all get back to normal as soon as possible.

 

Bohužel to vypadá, že akce nějakou dobu ještě nebudou probíhat, ale my určitě nesedíme s rukama v klíně. Právě naopak. Nyní je těžké období pro všechny a naše odvětví krvácí, nicméně je třeba dívat se dopředu, protože je jen otázka času, kdy se situace zase vrátí do normálu. A až se tak skutečně stane, musíme být připraveni vrátit se v plné síle.

Proto pracujeme na novém modulárním systému pro splitování signálu, který poskytne možnost výběru ze spousty nejrůznějších konfigurací. Tento systém bude možné kdykoliv modifikovat i rozšířit o další moduly, a proto bude vhodný pro široké spektrum aplikací.

Chceme, aby byl dostatečně flexibilní a snadno integrovatelný do vašeho existujícího vybavení, a aby ho bylo možno uzpůsobit vaší konkrétní situaci; od skromnějších potřeb menších kapel, až po komplexní audio instalace, které zajišťují rentální společnosti.

Našim cílem je vytvořit systém, který bude mnohem více než jen jednorázová investice. Chceme, aby rostl s vašimi potřebami, a dal vám možnost čelit novým požadavkům s minimálními dodatečnými náklady.

Na obrázcích níže vidíte 3D model jedné ze standardních konfigurací, která je vhodná například ke splitování signálu do FOH a odposlechového mixu kapely.

Díky kompaktním rozměrům jej bude možné instalovat do klasické 19’’ rackové skříně spolu se stageboxy, monitorovými mixy a dalším vybavením. Vstupy z pódiových stageboxů “Subsnakes” jsou připojené pomocí 37-pinových konektorů.

Integrovaný modul s 12 XLR konektory je paralelně připojen ke vstupům 37-48 a hodí se například k připojení bezdrátových jednotek, která jsou umístěny ve stejném racku.

Základní parametry této konfigurace jsou: -48 vstupů (4 x 37-pinový konektor) -12 XLR paralelních vstupů s naší LED indikací fantomového napájení -48 přímých výstupů -48 izolovaných výstupů (blokování fantomového napájení, případně s galvanickou izolací pomocí transformátorů Lundahl) -výška 5U ve standardní 19’’ rackové jednotce

Srdcem splitovacího systému jsou vyměnitelné PCB moduly v těchto variantách: - 1:2 (izolované výstupy s blokací fantomového napájení) - 1:2 (izolované výstupy, galvanicky oddělené pomocí transformátorů Lundahl) - 1:3 (izolované výstupy, galvanicky oddělené pomocí transformátorů Lundahl)

Pokud zatím nevyužijete všechny funkce, doporučujeme začít se základní konfigurací, kterou můžete kdykoliv expandovat, čímž získáte větší konektivitu či možnost využití skvělých vlastností transformátorů Lundahl, a to pouhou výměnou PCB modulu.

Jaký je váš názor na tuto konfiguraci? Splňuje tato varianta vaše požadavky? Děkujeme za vaší zpětnou vazbu, bude pro nás velmi užitečná.

Pokud chcete vědět více, zůstaňte v kontaktu a sledujte naše stránky, budeme postupně publikovat další informace.

Děkujeme a opatrujte se!Compact audio splitter for studio and touring. 48 Inputs, phanthom power isolated outputs or galvacic isolated outputs with Lundahl transformers.

Compact audio splitter for studio and touring. 48 Inputs, phanthom power isolated outputs or galvacic isolated outputs with Lundahl transformers.
Compact audio splitter for studio and touring. 48 Inputs, phanthom power isolated outputs or galvacic isolated outputs with Lundahl transformers.
Compact audio splitter for studio and touring. 48 Inputs, galvacic isolated outputs with Lundahl transformers.

Comments


bottom of page